ru en uk
Название сервера Карта Игроков IP-адрес Действия

Цим я, далі - "Про персональні дані" (зі змінами та доповненнями) вільно, своєю волею і в своєму інтересі даю свою згоду Адміністрації сайту (далі - "Сайт", адреса: https://dostaukr.com ) на обробку своїх персональних даних, зазначених під час реєстрації шляхом заповнення веб-форми на сайті dostaukr.com, яка надсилається (заповнюється) з використанням Сайту.

Під персональними даними я розумію будь-яку інформацію, що стосується мене як Суб'єкта Персональних Даних, зокрема мої прізвище, ім'я, по батькові, адресу, освіту, професію, контактні дані (телефон, електронна пошта, поштова адреса), фотографії, іншу іншу інформацію. Під обробкою персональних даних я розумію збирання, систематизацію, накопичення, уточнення, оновлення, зміну, використання, поширення, передання, передачу, зокрема транскордонну, знеособлення, блокування, знищення, безстрокове зберігання), та будь-які інші дії (операції) з персональними даними.

Обробка персональних даних Суб'єкта Персональних Даних здійснюється винятково з метою реєстрації Суб'єкта Персональних Даних у базі даних сайту з подальшим направленням Суб'єкту Персональних Даних поштових повідомлень і смс-повідомлень, зокрема рекламного змісту, від сайту, його афілійованих осіб та/або субпідрядників, інформаційних і новинних розсилок та іншої інформації рекламно-новинного змісту.

Датою видачі згоди на обробку персональних даних Суб'єкта Персональних Даних є дата надсилання реєстраційної веб-форми з Сайту.

Обробка персональних даних Суб'єкта Персональних Даних може здійснюватися за допомогою засобів автоматизації та/або без використання засобів автоматизації відповідно до чинного законодавства та внутрішніх положень Сайту.

Сайт вживає необхідних правових, організаційних і технічних заходів або забезпечує їх вжиття для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій відносно персональних даних, а також бере на себе зобов'язання збереження конфіденційності персональних даних Суб'єкта Персональних Даних. Сайт має право залучати для обробки персональних даних Суб'єкта Персональних Даних субпідрядників, а також має право передавати персональні дані для обробки своїм афілійованим особам, забезпечуючи водночас прийняття такими субпідрядниками та афілійованими особами відповідних зобов'язань щодо конфіденційності персональних даних.

Прочитати про існуючу Політику конфіденційності можна, зайшовши на сторінку за https://dostaukr.com/privacy-policy

Я ознайомлений(а), що: - ця згода на обробку моїх персональних даних, зазначених під час реєстрації на Сайті, що надсилаються (заповнюються) з використанням Сайту, є чинною протягом 20 (двадцяти) років з моменту реєстрації на Сайті; - згода може бути відкликана мною на підставі заяви в довільній формі; - надання персональних даних третіх осіб без їхньої згоди тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

На сайте
Авторизованных пользователей нет